Doorakkers Advies

Hét bureau voor al uw ruimtelijk-economische vraagstukken

Bedrijfsprofiel

De ontwikkeling van onze economie is van grote invloed op hoe wij met onze ruimte omgaan. Het gaat hierbij niet alleen om nut en noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen en kantoorlocaties, maar vooral ook om de kwaliteit van deze werklocaties, zowel de nieuwe als de bestaande. 

Door de opkomst van andere economische sectoren, de Next Economy, de energietransitie, het afnemen van het gemiddeld aantal medewerkers per bedrijf, etc. neemt de aandacht voor het stimuleren van de economische dynamiek in onze (binnen)steden toe. 

Allemaal ontwikkelingen die verband houden met elkaar en dus niet afzonderlijk van elkaar kunnen en mogen worden bezien. 

Bij ons staat dan ook de match tussen de kwaliteit van het vestigingsklimaat en de vestigingsplaatseisen van bedrijven centraal: de juiste plaats voor het juiste bedrijf én het juiste bedrijf op de juiste plaats! 

Wij werken dan ook voor overheden, intermediaire organisaties en individuele bedrijven. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden is de blik nadrukkelijk gericht op de toekomst. 

We zetten in op het identificeren en verzilveren van kansen en potenties. Samenwerking en draagvlak zijn daarbij van belang, maar samen werken is doorslaggevend.