Doorakkers Advies

Hét bureau voor al uw ruimtelijk-economische vraagstukken

Home

Ruimte is schaars. Wonen, werken, recreatie, natuur, allemaal functies die ruimte claimen. Niet al deze ruimteclaims kunnen gehonoreerd worden. Een goede, beargumenteerde en integrale afweging is essentieel. Wij helpen u bij het nemen van de juiste beslissing. Of het nu gaat om het formuleren van beleid, het opstellen van een strategie of het nemen van een investeringsbeslissing, op ons kunt u rekenen. Inhoud en proces gaan daarbij hand in hand.

We zijn onafhankelijk en objectief, innovatief en creatief, maar bovenal oplossingsgericht. Samen met u gaan we op zoek naar de beste oplossing. De klant staat daarbij centraal, het leveren van maatwerk voorop!  

Onze werkzaamheden lopen uiteen van het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies, het opstellen van uitvoerings- en actieplannen, tot het leiden van workshops en het geven van presentaties en gastcolleges. 

Ook kunt u ons inschakelen als procesbegeleider, programmamanager en projectleider. Bijvoorbeeld indien u te maken heeft met (tijdelijke) capaciteits-problemen of ervaring, kennis en kunde ontbeert voor het uitvoeren en begeleiden van een specifiek project of proces. 

Wij ondersteunen u graag bij alle fasen van uw besluitvormingscyclus.